Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Společnost Pivo&Co s.r.o., IČ: 09246746, se sídlem: Litoměřická 405/9, Prosek, 190 00 Praha 9 je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR”) správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování.
 2. Osobními údaji se podle GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Zpracovávány jsou Vaše následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • adresa bydliště
  (dále jen jako „osobní údaje“).
 4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese obchod@beerden.cz.
 5. Výše uvedené osobní údaje správce zpracovává z těchto zákonných důvodů:
  • odbavení objednávky a dalšího plnění z kupní smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu - zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR],
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu - zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti], a to v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 6. Účelem vyžadování osobních údajů ze strany správce a jejich následné zpracování je úspěšné vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi (jméno, příjmení a adresa pro uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu). Telefonní číslo a e-mailová adresa jsou poskytovány za účelem zkontaktování a informování Vás o stavu a realizaci objednávky. Dalším účelem zpracovávání těchto osobních údajů zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit.
 7. Ve vztahu k Osobním údajům nebude ze strany správce docházet k automatickému individuálnímu rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 8. Správce zpracovává osobní údaje rovněž za účelem evidence kupní smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv, oprávněných zájmů a povinností smluvních stran. V této souvislosti správce osobní údaje uchovává po dobu nezbytnou (10 let od ukončení posledního plnění dle kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Správce uchovává osobní údaje rovněž po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (nejdéle 2 roky). Při odvolání souhlasu se správce zavazuje osobní kontakty vymazat. Správce osobní údaje rovněž vymaže po uplynutí doby uchovávání osobních údajů.
 9. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci platby na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující doručení zakoupeného zboží zásilkovým způsobem a případně osoby pověřené správcem vymáháním pohledávek právní cestou za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí (země mimo EU) ani mezinárodní organizaci.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  • požadovat po nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a v případě zpracovávání pak
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto GDPR,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 11. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce dále přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 12. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení